Algemene Verkoopsvoorwaarden Nutchel (gedeponeerd handelsmerk)

www.nutchel.be

VALABERg
Naamloze vennootschap
Bastnicherstrooss 19
L-9638 Pommerloch
LUXEMBURG
+352 2 879 3737
+352 691 1 6464 3
Btw: LU29515531
Handelsregister Luxemburg: B21639
Vestigingsvergunning nr. 10080514/0

1. Betaling

Voor boekingen verricht via ons onlineboekingssysteem met beveiligde betaling www.nutchel.be, zal bij de boeking een voorschot, gelijk aan 30% van de verblijfsprijs, gedebiteerd worden via de door u gekozen betaalmethode. Het resterende saldo zal uiterlijk 4 weken voor uw aankomst betaald moeten worden.

2. Herroeping

Ongeacht de wijze van boeking, wordt een termijn van 7 dagen na de boeking voorzien. In geval van annulering zullen we administratiekosten inhouden.

3. Betaling en reservering

De volgende betaalmethodes worden geaccepteerd:

 • Mastercard, Visa, Carte bleue, Paypal

Voor elke reservatie rekenen we € 29,50 administratiekosten aan. De BTW die wordt toegepast, is afhankelijk van de aard van de gereserveerde producten (accommodatie, service, enz.) en wordt automatisch berekend op uw factuur, daar wordt het bedrag BTW inclusief weergegeven.

Je betaalt een toeristenbelasting bij aankomst, het bedrag wordt berekend per persoon per dag.

4. Wijziging of annulering

In geval van wijziging of annulering zult u verzocht worden een schriftelijke aanvraag in te dienen, bij voorkeur per e-mail. Uw boekingscode dient vermeld te worden in het onderwerp van uw e-mail.

a. Annulering door uzelf, vóór uw verblijf

Voor iedere annulering zullen de volgende bepalingen van toepassing zijn:

 • in geval van annulering meer dan 4 weken vóór de datum van aankomst, zal 30% van de reservering ingehouden worden;
 • in geval van annulering in de periode van 4 weken tot 2 weken vóór het verblijf, zal 50% van de reservering ingehouden worden;
 • in geval van annulering binnen de 14 dagen vóór aankomst, onderbreking of niet-voleindiging van het verblijf, zal de volledige prijs voor het geboekte verblijf verschuldigd zijn aan Nutchel.
In geval van annulering zullen wij de administratiekosten inhouden.

b. Wijziging vóór uw verblijf

Je kan je reservatie nog aanpassen tot 8 dagen voor aankomst. Voor deze aanpassing wordt € 50 aangerekend (plus de eventuele extra kosten van een duurdere reservatie).

c. Wijziging of annulering van het verblijf door Nutchel, vóór uw aankomst

De directie behoudt zich het recht voor om uw verblijf veiligheidshalve te annuleren in geval van een weerwaarschuwing die waarschuwt voor weersomstandigheden onafhankelijk van onze wil, zoals noodweer, storm of onweer. In dergelijk geval zullen we u voorstellen uw verblijf uit te stellen tot een latere datum, die valt binnen de daaropvolgende 12 maanden, of we kunnen de bedragen betaald volledig aan u terugbetalen.

d. Wijziging of annulering van het verblijf door Nutchel, TER PLAATSE

De directie behoudt zich het recht voor om (enkel en alleen als u in een Tree Top Cabin tussen de bomen verblijft) uw overnachting veiligheidshalve te annuleren in geval van een weerwaarschuwing die waarschuwt voor weersomstandigheden onafhankelijk van onze wil, zoals noodweer, storm of onweer. Er zal u een alternatief verblijf voorgesteld worden, zonder meerkosten, onder voorbehoud van de beschikbaarheid. U zult een terugbetaling ontvangen van het verschil in prijs.

e. Wijziging of annulering van het verblijf door uzelf, TER PLAATSE

Indien u weigert uw verblijf te betrekken (angst, hoogtevrees, …), zult u geen enkele vergoeding kunnen eisen.

6. Capaciteit

Het aantal personen per verblijf, vermeld in onze prijslijsten, stemt overeen met de maximaal toegelaten bezetting, rekening houdend met de beschikbare voorzieningen. Met het oog op de veiligheid en de verzekering mag dat aantal niet overschreden worden.

7. Prijzen

In onze prijzen is de BTW begrepen. Enkel de op onze website vermelde prijzen zijn van kracht. Toeristenbelasting is niet inclusief in de door ons vermelde prijzen online, deze kosten zullen ter plekke betaald moeten worden.

Inbegrepen in de prijs van uw verblijf:

 • De toegang en het gebruik van het bos kamp
 • Waterverbruik
 • Hout voor de houtkachel
 • Opmaak van de bedden voor aankomst

Niet ingegrepen in de prijs van uw verblijf:

 • Handdoeken in de “Sweet” en “Classic”

8. Kinderen

Bij aanvang van het verblijf kan een officieel document met de leeftijd van de kinderen gevraagd kunnen worden.

De “Sweet” en “Classic” “Tree Trunk” en “Water House” verblijven zijn voor alle kinderen geschikt, ongeacht hun leeftijd.
De “Tree Top” verblijven zijn geschikt voor kinderen van minstens 12 jaar oud.

9. Bijzondere voorwaarden

Vrouwen die 5 maanden of langer zwanger zijn, wordt het verblijf tot de “Tree Top” cabins afgeraden.

Voor een verblijf in de Cabins nabij het water, moet men kunnen zwemmen.

De toegang tot de en “Tree Top” Cabins is verboden voor personen met hoogtevrees, somnambulisme, hartproblemen of niet gecorrigeerd verlies van het gezichtsvermogen.

10. Dieren

Honden en huisdieren zijn onze vrienden en zijn in onze verblijven en op het gehele terrein toegelaten. Per verblijf is één enkele hond toegelaten, wegend tot 20kg, en we rekenen hier een kleine toeslag voor. Hij moet de vereiste inentingen hebben gekregen en als hij het Cabin verlaat, dient hij aan de lijn gehouden te worden. Als uw huisdier overlast veroorzaakt, behoudt de familie Schelfhout het recht om u te vragen het naar een plaatselijke dierenopvang te brengen.

11. Waardevolle voorwerpen

We raden aan geen waardevolle voorwerpen in de verblijven achter te laten. De directie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstallen die daar gepleegd worden.

12. Klachten

Alle klachten in verband met uw verblijf moeten per aangetekende brief met ontvangstbewijs binnen 30 dagen na uw verblijf naar het volgende adres gezonden worden:
VALABERG SA
Bastnicherstrooss 19
L-9638 Pommerloch
LUXEMBURG

13. Consumptie van alcohol en roken

Het is strikt verboden zich in staat van dronkenschap te bevinden in de verblijven of in de toegangen (de trappen, ladders, bruggen en pontons).

Roken in de Cabins is verboden. Al onze Cabins zijn voorzien van een terras waar u kunt roken, op voorwaarde dat u geen peuken in de natuur achterlaat. Een asbakje zal in elke Cabin aanwezig zijn. Het is verboden te roken wanneer een code rood of oranje door de brandweer is uitgegeven.

14. Geschillen

Voor geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken in Luxemburg bevoegd.

15. Uw verblijf

We verzoeken u het uur van aankomst af te spreken, in overeenstemming met het voorgestelde werkrooster, uiterlijk 24 uur voor uw aankomst (uitsluitend per mail of telefoon). Indien u later arriveert of op het laatste moment opgehouden wordt, dient u ons te informeren.

Check-in is tussen 15:00 en 18:00 uur. U wordt vriendelijk verzocht niet te laat aan te komen. Mocht u na 21:00 aankomen, dan hebben wij het recht u de toegang te weigeren i.v.m. overlast voor andere gasten.

Het is strikt verboden op het domein te kamperen of er vuur aan te maken. We verzoeken u ook de wegen te respecteren. Auto’s zijn niet toegelaten op het terrein, u kunt uw auto op de parkeerplaats bij de ingang parkeren

We vragen u om tijdens uw verblijf alle veiligheidsinstructies strikt op te volgen.

Op de dag van uw vertrek moeten de Cabins vóór 10:30 uur verlaten worden. We verzoeken u de Cabins zo netjes mogelijk achter te laten en het u toevertrouwde materieel aan de receptie terug te geven. Als de check-out later dan 10:30 plaatsvindt, dan behouden wij het recht u een extra €60 aan te rekenen.

We vragen je wel om je cabin in dezelfde staat achter te laten als dat je hem gekregen hebt en volgens de richtlijnen vermeldt in het Welkomstboekje. Mocht dit niet worden gerespecteerd dan behouden wij het recht om u een extra €30 aan te rekenen.

16. Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor:

 • Diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in een Cabin.
 • Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen op het domein.
 • De huurder en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor Nutchel, De Warre en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen op het domein bevinden alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enig dier en/of zaak die zij onder zich hebben.
 • Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten van de Cabin kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend.

18. Borg

Het Warredal behoudt zich het recht voor om bij het inchecken een bedrag als borg te vragen (€50, of €70 wanneer u een huisdier meeneemt) als zij dat op dat moment nodig achten, om financieel verlies veroorzaakt door onjuist gebruik van de Cabin of het domein te voorkomen. Er wordt geen bedrag van uw rekening afgeschreven, maar een ‘reservering’ wordt op uw rekening geplaatst. Als er geen schade of verlies kan worden vastgesteld, wordt de reservering van de borg van uw rekening verwijdert. Echter, indien wel schade of verlies kan worden vastgesteld, dan behoudt Het Warredal zich het recht voor om een deel of de gehele borg in te houden.

Door het aanvaarden van deze algemene verkoopsvoorwaarden, verklaart u te beseffen dat uw verblijf zich afspeelt in de vrije natuur, met alle minder aangename verrassingen die daaruit kunnen voortvloeien: wisselvallige weersomstandigheden, aanwezigheid van insecten, vogels en zoogdieren in de nabijheid van de Cabins en mogelijk zelfs in de Cabin.

Update 25 juni 2019.